Stopka redakcyjna

Dema Präzisionsteile GmbH
Breitenloher Weg 4
91166 Georgensgmünd

Registriergericht:
Amtsgericht Nürnberg

Registernummer:
HRB 11854

USt-Id. Nr.:
DE 811509022

D-U-N-S-Nummer:
343024352

Data Protection:
anfragen(at)projekt29.de

E-Mail
info(at)dema-gmbh.de


Zrzeczenie się odpowiedzialności

§ 1 Treść oferty internetowej

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec autora odnoszące się do materiału lub spowodowane przez użycie lub użycia informacji lub wykorzystanie błędnych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, pod warunkiem, że autor nie jest winny celowego lub rażącego zaniedbania. Wszystkie oferty są wolne i niewiążące. Autor zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany części lub całej oferty bez uprzedzenia w celu zmiany, uzupełnienia, usunięcia lub wstrzymania publikacji czasowo lub na stałe. Do usług opisanych w niniejszyej ofercie internetowej, autor nie jest zobowiązany. Możliwy zakres umowy ostatecznej jest uzgodniony z klientem osobno i indywidualnie i niekoniecznie związany z usługami opisanymi w niniejszej ofercie internetowej. Autor zastrzega sobie również prawo do nie wyszczególniania pojedynczych ustaleń niniejszej oferty internetowej w indywidualnej ofercie.

§ 2 Odsyłacze i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do innych stron internetowych ("linki"), które leżą poza zakresem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność tylko wtedy wejdzie w życie, jeżeli autor jest w posiadaniu wiedzy na temat treści i jeżeli jest to technicznie możliwe i uzasadnione w celu zapobieżenia używania nielegalnych treści. Autor zatem wyraźnie oświadcza, że w momencie łączenia tych stron nie zawierały one treści sprzecznych z prawem. Nielegalne treści mogą być sprawdzane wyłącznie pod kątem oczywistości, ale nie podstawy roszczeń osób trzecich, przy czym zagadnienia prawne ze strony autora nie są sprawdzane. Za powiązane strony autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Autor nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły kształt i treść powiązanych / połączonych stron. Dlatego też dystansuje się niniejszym wyraźnie od wszystkich treści wszystkich zlinkowanych / połączonych stron, które zostały zmienione po umieszczeniu linków. Dotyczy to wszystkich połączonych ze stroną linkow w ramach własnej oferty internetowej oraz odniesienia do wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania tego rodzaju informacji odpowiedzialność ponosi wyłącznie operator stron, o których mowa, a nie ten kto ma odnośnik do tych stron.

§ 3 Prawo autorskie i prawa znaków towarowych

Autor stara się przestrzegać we wszystkich publikacjach praw autorskich grafiki, plików dźwiękowych, sekwencji video i tekstów, jest zobowiązany do korzystania ze stworzonych przez siebie grafiki, plików dźwiękowych, sekwencji video i tekstów lub wykorzystania nie objętych prawem własności grafiki, plików dźwiękowych, sekwencji video i tekstów. Wszystkie w ramach oferty internetowej wymienione i ewentualnie chronione marki i znaki towarowe podlegaja bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa znaków towarowych i praw ich właścicieli. Samo wspomnienie nie oznacza, że znaki towarowe nie są chronione przez prawo! Prawa autorskie do rzeczy opublikowanych przez samego autora należą wyłącznie do autora strony. Powielanie lub używanie takich grafik, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest wzbronione.

§ 5 Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia od odpowiedzialności cywilnej

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część oferty internetowej, z której odwołano się do tej strony. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadają, już nie odpowiadają lub niecałkowicie odpowiadają aktualnej sytuacji prawnej, to treść i ważność pozostałych części dokumentu nie zostaje przez to naruszona.

Service
Brak dostępnych aktualności.

DEMA Präzisionsteile GmbH

Breitenloher Weg 4
91166 Georgensmünd

Dojazd 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

+49 (0)9172 - 69 45 - 0
+49 (0)9172 - 69 45 - 40
info(at)dema-gmbh.de